Amenzi dublate pentru nerespectarea calitatii in constructii

Amenzi dublate

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii a fost promulgat miercuri, 20 iulie 2016, de Președintele României și a devenit Legea nr. 163/2016.

Legea adaugă pentru proprietarii construcţiilor încă o obligație: darea în folosinţă a construcţiei după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor, preluarea acesteia şi obţinerea autorizaţiilor.

De asemenea, o obligație în plus este prevăzută și în sarcina administratorilor şi utilizatorilor construcțiilor: sesizarea proprietarului în cazul apariţiei defectelor calitative în perioada de garanţie.

De asemenea, actul normativ introduce perioade minime de garanţie pentru lucrări.
Perioada de garanţie se prevede în contractele încheiate între părţi, în funcţie de categoriile de importanţă ale
construcţiilor, şi va avea o durată minimă, după cum urmează:
– 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B;
– 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C;
– 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D.

Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

Amenzi dublate

Faptele de natură contravenţională amendate în momentul de faţă cu sume cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei vor fi sancţionate cu sume cuprinse între 20.000 şi 40.000 de lei. Câteva dintre aceste fapte sunt:

– executarea unei construcţii noi, a unei intervenţii la o construcţie existentă, precum şi desfiinţarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia;
– realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale şi care pot afecta cerinţele fundamentale aplicabile;
– încălcarea prevederilor referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data contractării proiectării şi, respectiv, a execuţiei lucrărilor;
– realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;
– recepţionarea construcţiei de către investitor cu încălcarea prevederilor legale etc.

amenzi dublate

Se vor aplica sancțiuni de la 10.000 lei la 20.000 lei (și nu de la 5.000 la 10.000 de lei ca în prezent) pentru fapte precum:
– neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin specialişti diriginţi de şantier autorizaţi sau care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile legii;
– organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de management al calităţii, precum şi realizarea de construcţii fără specialişti responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi sau care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile legii;
– depăşirea de către verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi şi diriginţii de şantier autorizaţi a competenţelor pe domenii, subdomenii, specialităţi sau grade profesionale pentru care sunt atestaţi/autorizaţi şi/sau neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare etc.

Vor fi aplicate amenzi de la 3.000 lei la 10.000 lei (în prezent, acestea sunt cuprinse între 1.500 şi 5.000 de lei) pentru fapte ca:
– neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calităţii;
– prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;
– nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;
– neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare;
– lipsa nemotivată de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, ca urmare a convocării făcute de executant etc.

Odată cu aplicarea amenzii de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate dispune, prin ordin al ministrului, ca sancţiuni complementare, suspendarea certificatului de atestare tehnico-profesională specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni sau, după caz, anularea
acestuia.

I.S.C. poate dispune ca sancţiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii, suspendarea autorizaţiei
specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni sau, după caz, anularea acesteia.

Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenţie, în termen de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă a sancţiunii contravenţionale.

În condiţiile legii în discuție, nu se aplică sancţiunea contravenţională „avertisment”.

Dreptul de a aplica amenzile se prescrie în termen de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii.

Legea se va aplica după trecerea a 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

sursa: legal-land.ro

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments